แบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1
หมวด : ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง
ประเภท :
ขนาด : 33.50 Byte
Download : Download
รายละเอียด
ตัวอย่างแบบทดสอบ
กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1 

 - ตัวอย่างแบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน

-  เพื่อเป็นตัวอย่างทดสอบในเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร HR สำหรับสมาชิก Job Express 7 , 8 เท่านั้น
แบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1 | ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ที่ SIAMHRM.COM :- แบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1 ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง , ตัวอย่างแบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1 , เอกสาร แบบทดสอบ กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน ชุดที่ 1หมายเหตุ : ทางทีมงานจะพัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอ และเน้นสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ค้นหางาน (English)
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page